rfd

e3de3d

معلم پژوهنده كيست؟

ايجاد روحيه خلاق و تربيت نسلي پژوهشگر يكي از مهمترين اهداف نظام تعليم و تربيت است، رسيدن به اين مهم نيازمند بستري مناسب است كه در آن بستر معلم انگيزه كافي براي هدايت روند تعليم و تربيت بسوي فعاليتهاي پژوهشي داشته باشد و جريان آموزش را در مدار پايين ترين سطح آموزش يعني سطح دانش و محفوظات صرف قرار ندهد. اين امر مستلزم طراحي سيستم آموزشي خلاق، معلم پژوهنده، وجود امكانات لازم براي انجام وظايف محوله از فضاي آموزشي كافي گرفته تا كتابخانه، كارگاه كامپيوتر، آزمايشگاه، فضاي ورزشي و غیره است كه مي تواند باعث نوآوري و شكوفايي در آموزش و پرورش شود.

  ***چرخه اقدام پژوهي

1-کارهای جاری خود را مرور می کنیم.

2-جنبه ای که قصد بهبودآن را داریم ، معین می کنیم.

3-راهی را فرا روی خود فرض می کنیم.

4-سعی می کنیم آن را طی کنیم

5-آنچه روی می دهد را حفظ و ذخیره کنیم.

6-در سایه ی آنچه یافته ایم ، طرح خود را اصلاح می کنیم و با ((اقدام )) کار خود را ادامه دهیم.

7-آنچه را که انجام می دهیم ، کنترل کنیم.

8-از اقدام اصلاح شده ، ارزشیابی به عمل آوریم.

9- تا رسیدن به رضایت از آن جنبه ی کار ، آن را ادامه دهیم

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

ضمن عرض ادب خدمت فرهنگیان و پژوهشگران محترم امیداست باتوجه به دوره های برگزار شده انتظار می رود کلیه فرهنگیان ومشتاقان به تحقیق وپژوهش در امر معلم پژوهنده تا تاریخ ۳۰/۲/۹۲ آثارپژوهشی خود را بصورت مستند (فیلم ، عکس و ...) به مرکز تحقیقات معلمان شهرستان ارسال نمایند. با تشکر

کتابشناسی اقدام پژوهی

* خسرو اميرحسيني (1384) مهارت پژوهشگري در آموزش(اقدام پژوهي)،تهران، عارفكامل ،چاپ دوم

* ابوالفضل بختیاری و یوسف ایرانی  (1384) ، روش تحقیق عملی(اقدام پژوهی)،تهران ، انتشارات لوح زرین ، چاپ دوم

* علي رؤوف   (1386)پژوهش در كلاس درس و مدرسه ، تهران ، مدرسه ، چاپ دوم

* رضا ساکي و ديگران(1383) اقدامپژوهي: راهبرديبراي آموزش وتدريس،تهران، وزارت آموزش و پرورش ،پژوهشکده تعليم و تربيت،چاپ اول

* وجه الله سيف الهي (1384)اقدام پژوهي : آموزش يک دوره کامل روش تحقيق اقدام پژوهي،تهران، عابد،چاپ اول

* وجه الله سيف الهي (1382) راهنمايي اقدام پژوهي (طرح معلم پژوهنده ) در آموزش و پرورش ، رشت ، انتشارات گيلان ، چاپ دوم

* اقبال قاسمي پويا (1382)راهنماي معلمان پژوهنده،تهران،نشر اشاره،چاپ چهارم

* اقبال قاسمي پويا (1380)راهنماي عملی پژوهش در عمل،تهران،وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعليم و تربيت ،چاپ اول

*جین مک نیف و همکاران (1382)،  اقدام پژوهی (طراحی ، اجرا ، ارزشیابی ) ترجمه محمدرضاآهنچیان ، تهران ، رشد ،چاپ اول

*مهدی رجبلو ، معلم و اقدام پژوهی(پژوهش در عمل) ،انتشارات نیلبرگ

اقدام پژوهی های برتر ناحیه 2 آموزش و پرورش اصفهان

 دوره دوازدهم

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اقدام پژوهی

دوره تحصیلی

آموزشگاه

توضیحات

1

فاطمه کلباسی زاده

بررسی اختلالات رفتاری و عدم پیشرفت تحصیلی یکی از دانش آموزان پایه چهارم دبستان وارائه طرح عملیاتی برای رفع مشکل

ابتدایی

شهید قاضی عسگر

4 طرح برتر ناحیه

 (براساس سهمیه)

2

مژگان رسولیان

چگونه توانستم اضطراب و تیک های عصبی ناشی از آن را در یکی از دانش آموزانم کاهش دهم.

راهنمایی

مهارت های حرفه ای ارمغان(استثنایی راهنمایی)

3

محمد اسماعیل نژاد

چگونه توانستم رفتارهای نامطلوب پرخاشگری و کمبود توجه را در یک دانش آموز نوجوان استثنایی بهبود بخشم.

متوسطه

مهارت های حرفه ای ارمغان(استثنایی متوسطه)

4

محسن   شکرانی

چگونه توانستم فرهنگ اقدام پژوهی  را در بين معلمان ناحیه 2 اصفهان ترويج و توسعه دهم.

اداری

پژوهش سرا

دوره سیزدهم

 

نام و نام خانوادگی

عنوان اقدام پژوهی

دوره تحصیلی

آموزشگاه

توضیحات

مژگان  رسولیان

چگونه توانستم دانش آموزان را ترغیب نمایم تا در نماز جماعت مدرسه شرکت نمایند.

راهنمایی

مهارت های حرفه ای ارمغان(استثنایی راهنمایی)

4 طرح برتر ناحیه

 (براساس سهمیه)

فروغ  صدر ارحامی

چگونه توانستم با راه کاری عملی آزمایشگاه را از حالت رکود به صورت فعال و بانشاط در آورم.

متوسطه

دبیرستان خواجه نصیرالدین طوسی

فریده  نوری

چگونه توانستم با استفاده از نویابی و نوجویی و تقویت تفکر واگرا(خلاق)روش حل مساله و درک مفاهیم فیزیک را در دانش آموزان بهبود بخشم.

متوسطه

دبیرستان 22 بهمن

محسن   شکرانی

چگونه توانستم فرهنگ تحقیق و پژوهش   را در بين معلمان و دانش آموزان ناحیه 2 اصفهان ، ترويج و توسعه دهم.

اداری

پژوهش سرا

 

شيوه نامه بیستمین برنامه معلم پژوهنده (98-97) 

فرم داوری بیستمین برنامه معلم پژوهنده

 برای دریافت فرم داوری پانزدهمین برنامه معلم پژوهنده اینجا را کلیک کنید.

 

17 Dec 2017